News

blacktab_NEWS-220x206

Battery Energy Drink Black Tab edition, week 5

Published on 18.2.2013 14:17

Enter @ Black Tab competition

Competition Week 5: Our friends in Finland are in the midst of a frenzied 10-week competition. The black tabs of the limited edition promotional cans hold codes that just might earn you one of 10 daily prizes or one of the weekly prizes (iPhone 5). Congratulations to all of our winners so far.

Winner of weekly prize:
Tuomas Sallinen

Other lucky winners include:
Pasi Jokinen
Tomi Puljava
Sami Laine
Jarno Olmala
Tanja Leontjev
Natja Halonen
Antti Simoska
Dmitrii Balin
Antti Jurva
Jenna Mikkilä
Juho Toivonen
Thanittha Jokinen
Niko Jokinen
Sakari Kippola
Jani Ruonela
Jarmo Olmala
Terhi Vehviläinen
Matti Mänty
Lari Ikonen
Stefanie Jokinen
Otto Sorsa
Alf Elf
Jan-Sebastian
Jiri Sammalkangas
Vili Pihlajamäki
Susanna Ahonen
Juha Vaaksio
Riina Jaakkola
Jere Lindfors
Teemu Kytöaho
Konsta Isajev
Niko Mäenpää
Matias Seppänen
Jani Mäkelä
Kalle Ketonen
Teemu KIvilä
Mikko Ruutiainen
Elin Fjäder
Eetu Oksanen
Ari Jalo
Vesa Tapio
Harri Malinen
Kristiina Järvenpää-Pohjala
Mikko Liikanen
Herkko Koivisto
Sanna Ketonen
Tanja Lehtinen
Joel Malinen
Ilkka Toikkanen
Ismo Kyllönen
Sanna Terho
Susanna Mäkinen
Janne Henriksson
Essi Virtanen